Vugelbeerbaam

G D7

Kan schinnern Bamm gibt's wie ann Vugelbeerbam

D7 G

Vugelbeerbaam, Vugelbeerbaam

G D7

Es wär a su leicht net an schinnern Baam gaabn

D7 G

schinnern Baam gaabn, eijo!

C G

Eijo, eijo ann Vugelbeerbaam

D7 G

ann Vugelbeerbaam, ann Vugelbeerbaam

C G

Eijo, eijo ann Vugelbeerbaam

D7 G

ann Vugelbeerbaam, eijo!

G D7

Wege Vugelfange sama hagekomme, wege Vugelfange sama do

D7 G

Vugelfange sama do, Vugelfange same do

G D7

Wege Vugelfange sama hagekomme, wege Vugelfange sama do

D7 G

Vugelfange sama do, eijo!

C G

Eijo, eijo ann Vugelbeerbaam

D7 G

ann Vugelbeerbaam, ann Vugelbeerbaam

C G

Eijo, eijo ann Vugelbeerbaam

D7 G

ann Vugelbeerbaam, eijo!